Aftrekposten

Welke kosten mag ik van de winst aftrekken?

Alleen zakelijke kosten. Privé-uitgaven zijn niet aftrekbaar.

Voorbeeld

U huurt een bedrijfsruimte voor uw bedrijf en een woning voor uw gezin. De huurkosten van de bedrijfsruimte zijn aftrekbaar. Die van uw gezinswoning niet.

Sommige kosten zijn zowel zakelijk als privé. Dan mag u alleen het zakelijke deel aftrekken.

Voorbeeld

U hebt een smartphone met een abonnement. U gebruikt uw mobiel privé maar ook voor uw bedrijf. De verhouding privé/zakelijk is 60/40. Dan mag u 40% van de abonnementskosten aftrekken.

Een overzicht van aftrekbare zakelijke kosten vindt u in de tabel Kosten voor de onderneming.

Mag ik de kosten in 1 keer aftrekken?

Dat hangt ervan af:

  • Is uw aankoop goedkoper dan € 450? Of hebben uw kosten betrekking op 1 jaar?
    Bijvoorbeeld de kosten voor kleine kantoorartikelen en vakliteratuur. En onderhoudskosten van uw auto. Dan trekt u ze in 1 keer af. Dat doet u in het jaar waarin u de kosten had.
  • Is uw aankoop € 450 of duurder én gebruikt u hem langer dan 1 jaar?
    Bijvoorbeeld de aankoop van machines, auto’s en inventaris. Dan trekt u de kosten gespreid af over die jaren. Dat heet afschrijven. Daarbij houdt u ook rekening met de restwaarde  van uw aankoop. Dus met de waarde die bijvoorbeeld uw machine of apparaat nog heeft als u hem niet meer gebruikt voor uw onderneming.

    Voorbeeld

    U koopt een professioneel fototoestel voor € 6.000 en gebruikt dit 5 jaar. Na die tijd is uw fototoestel nog € 1.500 waard. Per jaar trekt u dan af: (€ 6.000 – € 1.500) : 5 = € 900.

Mag ik de kosten aftrekken van vlak vóór de start van mijn onderneming?

Ja, als die kosten maar zakelijk zijn. Bijvoorbeeld voor het verkennen van de markt. Of het inwinnen van advies.

Trek ik de kosten af mét of zónder btw?

Zónder btw, als u de btw aftrekt in uw btw-aangifte.

Mag u de btw niet aftrekken in uw btw-aangifte? Dan trekt u de kosten inclusief btw af in uw aangifte inkomstenbelasting.

Bewaar ik bonnetjes en facturen?

Ja, dat moet u zeker doen. U moet ons kunnen laten zien dat u de kosten echt hebt gemaakt. En dat ze zakelijk zijn.

 

Bron: belastingdienst