Wie kunnen uw bedrijf financieren?

Er zijn veel soorten financieringen mogelijk en veel partijen die uw plannen kunnen bekostigen. Hieronder staan ze genoemd. De lijst begint met de belangrijkste, uzelf, daarna komen Vrienden en familie, uw personeel, uw leveranciers, de overheid, allerlei particuliere of overheidsfondsen, uw klanten, zakelijke relaties, de bank, investeerders, business angels, aandeelhouders/beleggers, subsidies, factoringmaatschappijen en tenslotte leasemaatschappijen.

 

1. Uzelf

De eerste en de belangrijkste financier bent uzelf. De geldwereld is volkomen op vertrouwen gebaseerd. Zolang iedereen geloofd dat een genummerd stukje papier, want dat is geld,  iets waard is kunnen we zaken met elkaar doen. Om legaal geld van anderen te krijgen of lenen zult u hun vertrouwen moeten winnen. Een van de manieren om aan te tonen dat u in uw eigen bedrijfsplan geloofd is om er zelf geld in te steken. Geld sparen is dus zo gek nog niet.

Creditmanagement

Als u al een bedrijf hebt dan is het zaak om uw creditmanagement in orde te hebben. Als uw klanten snel betalen en uw betalingstermijn naar leveranciers maximaal is houdt u geld over voor investeringen.

hypotheekbedrag verhogen

Er kunnen diverse redenen zijn om je hypotheek tussentijds te verhogen. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of voor achterstallig onderhoud. Er zijn ook andere, minder voor de hand liggende redenen. Denk aan een extra aanvulling op je pensioen, eerder stoppen met werken of beleggen met de overwaarde.

Hogere inschrijving

De eenvoudigste manier om je hypotheek tussentijds te verhogen is via een hogere inschrijving. Zo’n hogere inschrijving moet je dan wel gelijk bij het afsluiten van je hypotheek geregeld hebben. Je hypotheek wordt direct bij het afsluiten door de notaris voor een hoger bedrag dan je nu werkelijk nodig hebt in het hypotheekregister ingeschreven. Zo kun je in de toekomst, zonder tussenkomst van de notaris, je lening verhogen tot het bedrag waarvoor je hypotheek is ingeschreven. Op deze manier kun je vele euro’s notariskosten besparen. Natuurlijk moet de hypotheekverstrekker op dat moment wel instemmen met de verhoging van je hypotheek. De hypotheekverstrekker zal kijken of je inkomen en de waarde van je huis wel toereikend zijn voor de verhoging.

Besparen en geld vrijmaken

Naast geld lenen zit er ook verborgen kapitaal in uw bedrijf. Kijk eens naar het bedrag aan openstaande debiteuren. Is uw debiteurentermijn hoger dan 30 dagen? Dan kan het beter. Andere betaalwijze, vooruitbetaling, een beter debiteurenbeheer.

Kijk ook eens naar de wijze waarop uw bedrijf is gefinancierd, zit er misschien een hoop geld ‘vast’ in voorraad, bedrijfspand, auto of dure machines?

Kijk voordat u geld leent of dat anders kan, de voorraad hoeft misschien niet zo hoog te zijn. Als u goede afspraken maakt met uw leveranciers bespaart u hierop veel kapitaal (en opslagruimte). Kijk eens naar de financiering van uw bedrijfspand, huurt u of heeft u het bedrijf in eigendom? Bepaal goed of dat in uw geval de juiste vorm is, in een eigen pand zit soms veel kapitaal vast. (dat overigens in mindere tijden juist weer prettig is).

Kijk naar de financiering van machines en vervoermiddelen, misschien is leasing een goede optie.

Voordelen zelf financieren:

  • u heeft geen rentelasten
  • u zult zuinig zijn op uw geld, (dat kan soms ook een nadeel zijn).
  • Als u eigen geld in uw bedrijf heeft zitten zijn toekomstige financiers eerder bereid om ook mee te doen.
Nadelen

Al het misgaat is uw geld weg. (maar bent u wel een ervaring rijker.)

 

2. Familie vrienden. De regeleling die hiervoor bestond (Tante Agaath) is afgeschaft.

3. Personeel

4. Leveranciers

 

5. Overheid

Overheid

Soms steekt de overheid belastinggeld in de bedrijfsplannen van ondernemers. Dat kan op verschillende manieren, via subsidies of via kredieten. Beide vormen komen in dit boek aan de orde, de belangrijkste zijn de BBZ regeling en exportsubsidies.

6. Fondsen

 

7. Uw klanten

8. Zakelijke relaties

9. De bank

10. Investeerders, business angels

11. Aandeelhouders/beleggers

12. Subsidies

Pecunia Non Olet (Geld stinkt niet)

Onder deze naam startten een stel jonge ondernemers een bedrijf dat andere bedrijven helpt bij subsidieaanvragen. Want er is heel veel subsidie te verlenen maar je moet er wel wat voor doen. De voorwaarden voor subsidies kunnen lastig zijn en veel kosten met zich meebrengen. Bij subsidie zal er altijd rekenschap worden gevraagd door de subsidiegever. De accountantskosten en de administratiekosten kunnen aardig oplopen. De bedrijven die het meeste aan de enorme subsidiestromen hebben zijn de financiële dienstverleners die deze controles uitvoeren.

Inmiddels zijn er meer bedrijven die u kunnen helpen met een subsidie-aanvraag. U kunt het natuurlijk ook zelf doen, kijk eens op subsidiewijzer.nl voor de mogelijkheden.

Subsidie heeft altijd een bepaald doel, er wordt iets mee gestimuleerd. Dat kan export zijn, cultuur of innovatie

Kortingbon subsidie??

De wereld van subsidieverstrekking is amper in kaart gebracht. De tot cliché geworden vergelijking met het ondoordringbare oerwoud gaat in vele opzichten op. Er zijn circa 1.500 verschillende subsidieregelingen waar het Nederlandse bedrijfsleven een beroep op kan doen. Deze subsidieregelingen zijn vrijwel continu onderhevig aan wijzigingen.
Sommige regelingen wijzigen frequent, andere worden beëindigd en regelmatig ontstaan er weer nieuwe regelingen. De Europese Unie, de Rijksoverheid, de lagere overheden, al dan niet vertegenwoordigd door hun uitvoeringsorganen, zullen in de regel de belangrijkste subsidiebronnen voor uw bedrijf zijn.

Ondanks het gebrek aan samenhang tussen de subsidieregelingen en de onoverzichtelijkheid, is er een aantal bedrijfsactiviteiten te noemen dat structureel een goede kans maakt om voor subsidie in aanmerking te komen:

nieuwbouw van een bedrijfspand

investeringen in machines

scholing en opleiding van werknemers

inschakeling van externe deskundigen

productontwikkeling

onderzoek naar en ontwikkeling
van nieuwe technologie

(technologische) samenwerking
met een bedrijf of kennisinstelling

overige innovatieprojecten

energiebesparing

maatregelen gericht op milieuverbetering

maatregelen gericht op verbetering
van de arbeidsomstandigheden

kennisoverdracht aan werknemers
in Oost-Europa en ontwikkelingslanden

etc.

Hoeveel subsidie is er te krijgen?
De hoogte van de subsidie verschilt per regeling, maar ligt gemiddeld genomen tussen de 10 en 50% van de subsidiabele kosten. Hierbij heeft elke subsidieregeling weer zijn eigen definitie van het begrip “subsidiabele kosten”. De kostengrondslag kan zich beperken tot de loonkosten, maar in andere gevallen kunnen alle denkbare projectkosten subsidiabel zijn. Naast kostensubsidies, zijn er ook regelingen die uitsluitend investeringen subsidiëren.

Voordelen van subsidieverkrijging:

directe positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat

versterking van de liquiditeitspositie

verlaging van het financiële projectrisico

verbetering van de financieringsstructuur van de onderneming/minder vreemd vermogen benodigd

subsidie kan in sommige gevallen van doorslaggevende
betekenis zijn bij de beslissing over het starten
van risicovolle projecten

Nadelen van subsidieverkrijging:

tijdrovende, soms frustrerende aanvraagprocedures

een kosten/baten analyse is op voorhand moeilijk te maken
vanwege ondoorzichtigheid en onduidelijkheid

administratieve rompslomp

Adviesbureau’s
De genoemde nadelen kunnen worden ondervangen door inschakeling van een goed adviesbureau. Bij de selectie van een subsidie-adviseur spelen vele factoren een rol. In ieder geval is het van belang om op voorhand duidelijkheid te krijgen wat de dienstverlening inhoudt en vooral hoe ver de dienstverlening van de subsidie-adviseur strekt. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen de volgende vier disciplines:

Doorlichten van een bedrijf op subsidiemogelijkheden,
met als product een rapport waarin een selectie van
relevante subsidieregelingen is opgenomen.

Initiatief nemen gericht op het vinden en creëren
van nieuwe subsidiekansen.

Opstellen van subsidie-aanvragen, met als product
kant-en-klare subsidie-aanvragen.

Afwikkelen van toegekende subsidie-aanvragen,
met als resultaat afgeronde subsidiedossiers, die hebben
geleid tot daadwerkelijke subsidieverkrijging.

 

 

 

13. fondsen

14. leasemaatschappijen