Tips voor een goede verkoopbrief Blog PUBLIMIX

Bouw de brief op met de AIDA-structuur

AIDA staat voor:
A attention: aandacht trekken
I interest: belang aantonen
D desire: verlangen opwekken
A action: tot actie aansporen Je trekt eerst de aandacht van de lezer door middel van een opvallend, wervend begin. Daarna zorg je ervoor dat de lezer leest wat voor belang hij heeft bij het product. Vervolgens wek je het verlangen bij de lezer op om het product te kopen, door argumenten aan te geven. Spoor ten slotte de lezer aan actie te ondernemen het product daadwerkelijk aan te schaffen.

Je kunt de brief ook opbouwen volgens de PPPP-structuur
PPPP staat voor:
– Picture – Maak gebruik van een blikvanger om de aandacht van de lezer te trekken: een foto, bijzondere envelop, opvallende lay-out of ingesloten voorwerp.
– Promise Je wekt de suggestie dat er wordt voorzien in een behoefte van de lezer. De lezer krijgt zo belangstelling voor het product.
– Prove – Je geeft aan waarom jouw product het beste is voor de klant. Met op de klant toegesneden argumenten laat je hem verlangen naar het product.
– Push – In het slot van je brief krijgt de klant een stimulans om tot actie over te gaan. Trek de lezer over de streep door te vertellen welke stappen hij moet ondernemen om het voordeel binnen te halen.

Houd de tekst overzichtelijk
Jouw verkoopbrief moet een overzichtelijke structuur hebben die direct antwoord geeft op de belangrijkste vragen van de lezer:
– Wat is het?
– Wat heb ik eraan?
– Waar en wanneer is het?
– Wat kost het?
– Wat moet ik doen?
Zorg voor een eenduidige boodschap
De boodschap moet zo eenduidig mogelijk zijn. Het is handig om tijdens het schrijven één verkoopargument of stelling voor ogen te houden, een uitspraak die de lezer in elk geval moet onthouden. Maak gebruik van herhaling door deze uitspraak in verschillende vormen terug te laten keren.

Maak gebruik van voorkeursplaatsen
De lezer wil snel zien of een verkoopbrief voor hem van belang is. Hij kijkt de brief globaal door en let daarbij op:
– de titel
– de ondertitel
– de tussenkopjes
– eventuele illustraties
– onderstrepingen
– het slotZorg ervoor dat je die voorkeursplaatsen goed gebruikt.

Houd de zinnen en alinea’s eenvoudig
Lezers zijn vaak oppervlakkig ge�nteresseerd in verkoopbrieven. Lange zinnen, grote blokken tekst, zinnen met een ingewikkelde structuur en moeilijke woorden schrikken af. Zorg daarom voor een heldere formulering. Houd de tekst zo toegankelijk mogelijk zodat de tekst ook globaal gelezen kan worden.

Zorg voor een dialoog in de brief
Laat de lezer reageren door gebruik te maken van vragen en instructies. Deze ‘feedbackstimuli’ geven de lezer de gelegenheid om te reageren. Geef aan wat de lezer zelf kan doen. Als je een antwoordkaart of inschrijfformulier opneemt, maak je reacties nog gemakkelijker.

Maak de tekst persoonlijk
Je maakt de tekst op maat door gebruik te maken van:
– een persoonlijke aanhef
– de lezer direct aan te spreken
– een echte handtekening onderaan te zetten
– een duidelijke afzender te vermeldenBlijf echter altijd beleefd en word niet te persoonlijk. Veel lezers zijn niet gediend van een ‘ouwe-jongens-krentenbrood’-stijl.

Kies een pakkende titel en een informatieve ondertitel
Omdat alleen de naam van het product meestal niet wervend genoeg is, kies je voor een pakkende titel en informatieve ondertitel. Deze combinatie zorgt ervoor dat de titel wervend is, maar ook voldoende informatie geeft.

Gebruik een P.S.
Maak aan het eind van jouw verkoopbrief gebruik van een P.S. (naschrift). Het blijkt dat veel lezers de P.S. als eerste lezen. Dit is dan ook een geschikte plaats om de lezer nog even extra te prikkelen om snel te reageren.

Bron: Adviesboek Correspondentie Support