Tip brainstorm

Brainstormen is dé methode om betere manieren van werken te bedenken. Om oplossingen te bedenken voor problemen waarmee je muurvast lijkt te zitten. Om uit conflictsituaties te komen als niemand meer een uitweg ziet. Om het groepsproces speels en levendig te houden. Hou organiseer je een productieve brainstormsessie?

Denk in projecten

Een creatief team staat nooit stil: medewerkers veranderen regelmatig van rol of functie om vastroesten te voorkomen. Voor het ene project leunt het team zwaar op twee of drie medewerkers, een andere keer worden de capaciteiten van de overige teamleden aangesproken. Bij de brainstorm leg je de focus op het onderhavige project, niet op het functioneren van het team over een heel jaar.

Maak ruimte voor speelsheid

Begin een brainstormsessie met krachtige muziek. Of met vijf minuten doodse stilte. Doe samen een eenvoudige yogaoefening. Vraag een sneltekenaar om karikaturen van de teamleden te maken. Zo krijg je ineens een andere kijk op elkaar.

Geef creativiteit handen en voeten

Misschien is er binnen het bedrijf een ruimte die als ‘brainstormkamer’ ingericht kan worden: bedek de tafels en de muren met papier, zodat iedereen naar hartelust losse gedachten op kan schrijven, tekeningetjes kan maken et cetera. Zet een tv en een videorecorder neer. Een taperecorder om de inspirerende monoloog van een collega vast te leggen. Een pc met Internetaansluiting om snel achtergrondinformatie op te kunnen zoeken. Creëer een omgeving waarin het creatieve proces alle ruimte krijgt.

Stel duidelijke regels

Ook in de ‘vrije’ omgeving van de brainstormsessie zijn een paar (gedrags)regels noodzakelijk om chaos te voorkomen:

·       Hou je aan het onderwerp;

·       Val anderen niet aan of af;

·       Laat mensen niet te veel door elkaar praten;

·       Vraag en vraag door;

·       Schrijf ‘losse flodders’ op en gebruik ze als grondstof voor nieuwe discussies als de sessie vast dreigt te lopen.

Hou een open vizier

Een team dat regelmatig succesvol brainstormt, kan zich heel wat gaan voelen binnen het bedrijf Nodig daarom regelmatig andere medewer­kers uit om mee te doen. Bijvoorbeeld collega’s die des­kundig zijn op een bepaald gebied (de accountant, de netwerkbeheerder). Of huur een expert in om de sessie te begeleiden (een motivatiedeskundige, een NLP‑trainer).

Werk snel

Een goede brainstorrnsessie bruist en borrelt. Hoe houd je al deze creativiteit vast? Je kunt daartoe een teamlid aanwijzen die niet meedoet, maar wel razendsnel kan notuleren. Ook zou je met een camcorder video‑opnamen kunnen maken (als dat de teamleden tenminste niet al te bewust maakt van hun eigen gedrag). Maak foto’s van posters met ideeën.

Vergeet de tijd

Een brainstormsessie van drie tot vijf? Dat wordt niks! Begin ‘s ochtends om 10 uur of direct na de lunch. Dan heeft iedereen nog energie. Laat iedereen zijn horloge af doen en bedek de klok in de vergaderzaal. Creativiteit kent geen tijd. Zet voldoende koffie, thee, frisdrank en versnaperingen neer om ongewenste onderbrekingen te voorkomen. Sommige creativiteits­goeroe’s geloven dat de beste ideeën bovenkomen als je niet helemaal helder bent: om vijf uur in de ochtend, of om 11 uur ‘s avonds na een hele dag vergaderen. Vraag is alleen of je je collega’s zo gek krijgt…

Doorbreek denkpatronen

Het woord ‘creativiteit’ geeft sommige medewerkers koude rillingen en associaties met zweverige kunstenaarstypes. Het woord ‘innovatie kan kil en berekenend klinken ‑ alsof het management van plan is om 300 medewerkers naar de Sociale Dienst te verwijzen. Gebruik deze termen daarom bij voorkeur niet bij een brainstormsessie. Laat de teamleden liever eens nadenken over hoe zij denken. Of zij nog wel denken. Of dat alle taken min of meer op de automatische piloot worden uitgevoerd.

Doe huiswerk

Brainstormsessies over complexe kwesties of problemen kunnen worden voorbereid met een vragenformulier, dat enkele dagen voor de sessie door de teamleden wordt ingevuld. Zo kun je een algemeen idee krijgen van de zaken die leven binnen het team, en vind je wellicht aanknopingspunten voor oplossingen. Je leert op deze manier ook meer over de manier van denken van je collega’s.

Bron: factomedia