Tijdverspillers

Onderstaand volgt een aantal tijdverspillers. Als een probleem in jouw situatie herkenbaar is, geef het dan een cijfer van 1 t/m 10
1 = komt weinig voor, leuk als het op te lossen is, maar het is geen prioriteit

10 = een nijpend probleem, waarmee je steeds weer wordt geconfronteerd en dat je eindelijk wel eens wilt oplossen

Je mag zoveel enen en tienen geven als je wilt

Definieer jouw specifieke tijdverspillers door een LOGBOEK bij te houden

Beschrijving van het probleem Cijfer
1. Binnenvallende bezoekers die voornamelijk voor de gezelligheid komen
2. Binnenvallende bezoekers die spullen of informatie van je nodig hebben
3. Bezoekers onder 1 en 2, maar ze zijn niet weg te branden
4. Telefonische interrupties
5. Teveel tegelijk moeten/willen doen
6. Andere mensen die hun werk niet goed doen, zodat je er zelf extra tijd en aandacht aan moet besteden
7. Voortdurend uit je werk gehaald worden door je baas/ bazen met de vraag “Kun je even …..”
8. Onduidelijkheden over wat nu wel bij je taak hoort en wat niet (moet je dit eigenlijk wel doen; mag je dat eigenlijk wel doen?) (verantwoordelijkheden)
9. Van mening zijn dat je eigenlijk geen ‘nee’ kunt zeggen als je iets gevraagd of opgedragen wordt
10. Op het laatste nippertje nog belangrijke stukken afmaken om ze op tijd de deur uit te krijgen/ overwerken
11. Steeds onderbroken worden bij het overlegkwartiertje met je baas; door telefoon, door mensen die binnenstappen (waardoor jij steeds moet wachten)
12. Wisselende prioriteiten (crisismanagement)
13. Gebrek aan doelstellingen, prioriteiten, planning
14. Verkeerd delegeren
15. Een superieur die verkeerd delegeert
16. Een bureau vol stapels
17. Uitstel/treuzelen
18. Overbodig werk
19. Onzekerheid
20. Onduidelijke communicatie
21. Niet-afmaken van eenmaal begonnent taken
22. Gebrek aan kennis
23. Angst om hulp te vragen
24. Onvolledige informatie/wachten op informatie
25. Gebrek aan zelfdiscipline
26. Ongeorganiseerde baas
27. Gebrek aan eigenwaarde (assertiviteit!)
28. Onduidelijke (of geen) taakomschrijving
bron: Cursus timemanagement, NCATB