Netwerken Ondernemer Belangrijk Blog

Netwerken is belangrijk
De eerste stap die je moet nemen, is je realiseren dat netwerken belangrijk is. Een groot deel van de kansen die je krijgt, ontstaan dankzij het omgaan met de juiste mensen en – daaraan gekoppeld – het opbouwen van een waardevol netwerk. Netwerken kan je vooruit helpen in je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je netwerkcontacten kunnen je op idee�n brengen, je visie vergroten, je specifieke of ‘inside’ informatie verschaffen, je adviseren en (praktisch) ondersteunen, je helpen plannen te verwezenlijken, je een duwtje in de rug geven etc

Wees selectief
Je hebt een beperkte hoeveelheid tijd om te netwerken, gebruik je tijd dus goed en focus op contacten die voor jou het meest waardevol zijn, denk daarbij ook aan mensen die zelf fanatiek netwerken, via hen kun je je netwerk vaak sneller uitbreiden. Als je in een situatie bent waar je contacten kunt leggen, probeer dan zoveel mogelijk mensen te spreken. Ori�nteer je en laat je interesse zien door vragen te stellen. En, zorg voor een gevarieerd netwerk, leer mensen kennen die je op verschillende gebieden actief zijn

Wees voorbereid
Breng de dingen die je wilt bereiken en de dingen waar jij goed in bent, waarmee je je contacten van dienst kunt zijn, voor jezelf in kaart. Vraag jezelf af:

  • Wat heb je nodig (wat wil je weten, hebben, leren etc.)?
  • Wie ken je?
  • Wie ontbreekt in je netwerk?
  • Waar ontmoet je de mensen die je kunnen helpen op persoonlijk of professioneel vlak?

 

Voor je gaat netwerken, bereid je je voor:

  • Naar wat voor gelegenheden kun je gaan?
  • Welke contacten kun daar je ontmoeten?
  • Wat kun je hen bieden? (bepaalde informatie, kennis en expertise, contact met mensen uit jouw netwerk etc.)
  • Wat wil je bereiken?
 

Bedenk van te voren een aantal goede vragen die interessant zijn voor je gesprekspartners en die voor jou een waardevol antwoord kunnen opleveren. Zorg ervoor dat je altijd je visitekaartjes en agenda bij je hebt

Nemen en geven
Mensen voor wie jij iets kunt betekenen, zullen in de praktijk ook eerder bereid zijn iets voor jou te doen. Verplaats je in de ander en bedenk wat jij voor je contacten kunt betekenen. Bied je relaties jouw hulp aan en laat ze weten op welke gebieden zij een beroep op je kunnen doen. En, onthoud dat de mensen met wie je netwerkt waarschijnlijk ook zullen netwerken. Als je iemand spreekt of nieuwe contacten ontmoet, houd dan je niet alleen je eigen belangen in gedachten, maar ook die van je bestaande netwerkcontacten. Zo bouw je indirect aan elkaars netwerk

Mensen benaderen
Een must bij het netwerken is initiatief tonen, dus ga naar plaatsen waar je belangrijke contacten kunt ontmoeten. Een goede manier om met een nieuwe persoon in contact te treden is via een kennis, je kunt jezelf introduceren met de mededeling dat je de naam hebt doorgekregen via … Sommige mensen worden veelvuldig benaderd door netwerkers, je moet daarom tactisch te werk gaan. Wees niet opportunistisch of opdringerig en stel voor jezelf niet te hoge doelen en verwachtingen als je mensen benadert. Bovendien: netwerken kost tijd. Meestal moet je veelvuldig investeren voor iets (concreets) uit je contacten voortvloeit. In de regel vraag je niet direct om bijvoorbeeld een baan, opdracht of ander einddoel maar om advies of hulp

Wees professioneel
Netwerken is niet alleen maar functioneel of bedoeld om jezelf te profileren en verkopen. Je moet oprecht interesse hebben in mensen. Een wederzijdse interesse is altijd een goed aanknopingspunt. Zoek naar overeenkomsten en kijk wat je over en weer voor elkaar kunt betekenen. Professionaliteit is ook: anderen niet voor je karretje spannen, en zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie

Maak een bestand
Verzamel visitekaartjes en ontwerp voor jezelf een systeem om te zien bij wie je terecht kunt voor wat. Je kunt een ‘netwerkbestand’ aanleggen waarin je namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, details, aantekeningen, trefwoorden etc. van (potentiële) contactpersonen verzamelt en categoriseert. Gooi nooit oude adressen weg (van werkgevers enz.) en maak regelmatig een copie van je (waardevolle!) adressenbestand

Onderhoud je contacten
Netwerken gaat om het opbouwen van relaties op langere termijn. Als je de juiste contacten hebt gevonden is het belangrijk dat je ze bijhoudt, als je dat niet doet ben je helaas zo vergeten. Laat dus regelmatig iets van je horen: maak na het eerste contact een nieuwe afspraak en onderhoud de vervolgcontacten: bel, mail of stuur een kaartje, een uitnodiging, of een artikel dat voor die persoon interessant is, ga naar op bijeenkomsten en evenementen waar je contacten ook zullen zijn, en spreek daar met hen af.
Bijblijven is belangrijk: houdt je contactpersonen op de hoogte van je carrière plannen en vraag naar die van hun. Je laat nooit langer dan drie maanden niets van je horen.
Als een relatie jou van dienst is geweest, stuur dan altijd een bedankbriefje. Zo’n briefje is niet alleen een teken van waardering, het is een strategisch middel dat de relatie verstevigt

Zoek een mentor
Om je carrière te ontwikkelen raden experts het hebben van een goede mentor aan. In de VS is het al een heel gebruikelijk fenomeen. Een mentor is iemand die inzicht heeft in jouw werkgebied, je advies geeft en voor je klaar staat. Een mentor kan je introduceren bij de juiste mensen en mogelijkheden aandragen om je professioneel te ontwikkelen. Kijk of er binnen je netwerk een goede mentor is of ga ernaar op zoek, dat hoeft niet altijd ver te zijn: het kan bijvoorbeeld iemand op jouw werk zijn