Gratis horeca plannen en voorbeeldcontracten

Ondernemingsplan, nul-uren-contract, arbeidscontracten, contract leerling, contract bepaalde tijd, contract onbepaalde tijd.

Wij hebben een aantal gratis modelcontracten horeca voor u bij elkaar gezocht. Een modelcontract bepaalde tijd, voor tijdelijke krachten. Een modelcotract invalkrachten voor tijdelijke lrchten op invalbasis, een modelcontract voor leerlingen en een model arbeidscontract onbepaalde tijd. U kunt ze hier gratis downloaden.

Ondernemingsplan Horeca voorbeeld-ondernemingsplan-horeca_29860099-1.pdf (1356 downloads)

Ondernemingsplan lunchroom  ondernemingsplanlunchroom-voorbeeld-1.zip (2025 downloads)

Dit ondernemingsplan vormt de basis voor uw bedrijf. Een ondernemingsplan is een nuttig hulpmiddel, u doet alle noodzakelijke stappen. Het sjabloon is als het ware een checklist voor alle vergunningen, financiering, promotie, personeel, marketing etc.

En natuurlijk moet u in de horeca ook bekend zijn met de hygiëne code en een trits van noodzakelijke vergunningen zoals:

Meer informatie?

Evenementenbeleid
Exploitatiebeleid en -vergunning
Milieuregelgeving en Ruimtelijke Ordening
Milieuregelgeving: Maatwerkvoorschriften gemeenten
Omgevingsvergunning voor bouwen
Wabo en omgevingsvergunning