Arme ZZP’ers

Een groeiende groep Nederlanders met werk verdient te weinig om rond te kunnen komen. Sinds het begin van deze eeuw is het aantal zogeheten werkende armen met 60 procent toegenomen.

Belangrijkste oorzaak is dat lonen relatief weinig zijn gestegen. Daarnaast verslechterde de positie van zelfstandigen, die hun winsten zagen dalen, terwijl er tegelijkertijd juist veel zzp’ers bijkwamen.

Wat kun je doen als zzp’er om meer te gaan verdienen? Hogere uurtarieven en betere offertes nu met korting.

Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een omvangrijke studie die vandaag verschijnt. Kwamen in 2001 nog 210.000 Nederlanders niet rond van hun salaris, in 2014 lag dat aantal op 320.000. Daarvan werkten er 175.000 in loondienst en 145.000 als zelfstandige.

Verhoogd risico

Vooral zzp’ers, werkende alleenstaanden en werknemers met een migratie-achtergrond (met name van Turkse en Marokkaanse afkomst) lopen volgens het SCP een verhoogd risico om arm te zijn. Zelfstandigen zijn vooral arm doordat ze per uur te weinig verdienen.

In vergelijking met andere Europese landen is het aandeel werkende armen in Nederland met 5,3 procent relatief laag, al doen Denemarken (3,5 procent) en België (4,3 procent) het beter. In Duitsland (9,4 procent) en het Verenigd Koninkrijk (12,4 procent) ligt het percentage juist fors hoger. Volgens het SCP kent Nederland ‘veel kwetsbaren’, maar hun armoederisico’s zijn soms lager dan in Denemarken.

Het aantal werkende armen neemt al sinds 1990 gestaag toe. Toch is deze groep amper in beeld bij lokale overheden, blijkt uit aanvullend onderzoek dat het SCP verrichtte in twintig gemeenten. Die richten zich vooral op mensen met een uitkering en vinden het moeilijk werkende armen te bereiken, zeker als zij geen kinderen op school hebben zitten of nooit een bezoek aan de huisarts brengen. Met name zelfstandigen zijn daarnaast vaak minder geneigd om hulp te vragen, is de ervaring.

bron AD en SCP

De uurtarieven stijgen

Het gaat goed met de economie. Na jarenlange stagnatie kunnen nu eindelijk de uurtarieven omhoog. Ons advies? Doe dat nu. Bedenk wanneer uw laatste tariefsverhoging was en verhoog uw uurtarief minimaal met de inflatie van de laatste jaren. Naast de inflatiecorrectie kunt u ook uw basistarief verhogen. Hoe hoog uw tarief wordt bepaalt uzelf en de markt. Maar een verhoging van een tot vijf procent is volgens ons vrij redelijk. Om uw uurtarief goed te berekenen adviseren wij om onze Prijzen & Tarievengids te raadplegen. Hiermee kunt u uw Tarief goed berekenen en vergelijken.

Zorgpremie omhoog

Er is berekend dat de basispremie voor de zorgverzekering in 2019 gemiddeld met ruim 10 euro per maand omhoog gaat. Dit komt door stijgende zorgkosten en bevriezing van het eigen risico op 385 euro. De berekening van de basispremie is een richtlijn. Verzekeraars kunnen ook voor een lagere zorgpremie kiezen en reserves inzetten. Als zzp’er betaalt u naast de premie voor de zorgverzekering, ook een inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering. In 2018 is dit percentage voor ondernemers 5,6%.

Belastingstelsel verandert

De winst van uw onderneming wordt belast met inkomstenbelasting. We hebben nu vier belastingschijven, maar in 2021 wordt een tweeschijvenstelsel ingevoerd. In de aanloop hier naartoe daalt het belastingtarief geleidelijk. Vanaf 2021 wordt ondernemersaftrek, zoals zelfstandigenaftrek en uw betaalde hypotheekrente, alleen tegen het basistarief aftrekbaar.

De kleine ondernemersregeling (KOR) wordt aangepast per 1 januari 2020. Vrijstelling van omzetbelasting is mogelijk per 2020 bij een omzet minder dan 20.000 euro.

BTW omhoog

Het lage BTW tarief wordt verhoogd van 6 naar 9 procent. BTW verhogingen vormen een eenvoudige manier voor de overheid om meer geld binnen te krijgen. Verschillende partijen maken zich zorgen over de verhoging, met name de detailhandel en de horeca die zijn prijzen moet verhogen. Andere partijen zien de verhoging als positief. De belasting op arbeid wordt (met dit kabinetsbeleid) minder en de belasting op consumptie wordt hoger.

Uitgevers zien hun prijzen ook stijgen, de btw op boeken gaat ook van 6% naar 9%

Deeltijd-ondernemen onverminderd populair

Het gaat goed met de economie. Tot voor kort waren werknemers beducht om hun baan op te zeggen. Maar nu het goed gaat met de economie en de werkgelegenheid is die stap minder ‘eng’. Wie stopt met werken of minder gaat werken kan makkelijk weer aan de bak. Voor veel mensen is dit ook hèt moment om de droom van een eigen bedrijf te verwezenlijken. Parttime starten is starten met een voorsprong. Het beginnen van een bedrijf vanuit loondienst (parttime baan) heeft veel voordelen. Het belangrijkste is natuurlijk dat deze groep niet afhankelijk is van de inkomsten uit het bedrijf en dat alles wat verdiend wordt weer geïnvesteerd kan worden. Daarnaast hebben parttimers vaak een goed netwerk. Wilt u weten of parttime ondernemen voor u interessant is? Kijk dan eens in onze shop naar Handboek Parttime ondernemen.

Offertes maken akelige klus of grote kans?

U kunt natuurlijk via het Internet aan klussen komen. Er zijn diverse partijen waar klanten hun wensen voor een klus kunnen plaatsen waarna er een stuk of vijf bedrijven een offerte mogen sturen. Op zich is daar niets mis mee maar deze bedrijven maken zich wel erg afhankelijk en ze laten zich misschien ook tegen elkaar uitspelen.

Uw eigen acquisitie door middel van beursbezoeken, netwerken, sociale media of adverteren levert wellicht betere contacten op. En niets evenaart het succes van mond-tot-mond-reclame.  Maar steeds zult u toch een goede offerte moeten maken. Wij horen van veel ondernemers dat ze moeite hebben om de juiste toon aan te slaan om de winnende offertes te maken. We hebben de ervaringen van al deze ondernemers meegenomen toen we het boek ‘Succesvol Offertes maken’ samen stelden. Offertes maken is een proces waarbij de brief of de mail de laatste stap is. Het proces begint met het stellen van de juiste vragen en meedenken naar oplossingen. De uiteindelijke offerte zal dan voor beide partijen geen verrassingen meer opleveren maar wel een opdracht.