Het urencriterium

Als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U besteedt in een kalenderjaar 1.225 uur of meer aan uw bedrijf.
  U moet óók aan deze voorwaarde voldoen als u uw bedrijf in de loop van het jaar start of stopt.
 • U besteedt meer tijd aan uw bedrijf dan aan ander werk. Bijvoorbeeld als u ook in loondienst werkt. Was u de laatste 5 jaar 1 of meer jaren geen  ondernemer? Dan geldt deze voorwaarde niet.

Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

Alle uren die u besteedt aan uw bedrijf. Dus ook bijvoorbeeld uw reistijd en tijd om uw administratie te doen of uw website te onderhouden.

U moet wel aannemelijk kunnen maken dat u die uren bezig bent geweest voor uw bedrijf. Bijvoorbeeld door ze bij te houden in een agenda. Wij kunnen er om vragen.

Ik ben zwanger

Dan mag u over 16 weken de uren die u niet werkt, maar anders wel zou werken, meetellen als gewerkte uren.

Welke uren tellen niet  mee voor het urencriterium?

Ziekte en vakantie tellen niet mee.

En ook niet de uren waarop u wel  beschikbaar bent voor uw bedrijf, maar niet  werkt. Bijvoorbeeld als u in het weekend telefonisch bereikbaar bent. Krijgt u dan een telefoontje van een klant en gaat u aan de slag? Dan tellen die gewerkte uren natuurlijk wel mee.

bron belastingdienst

Welke autokosten zijn aftrekbaar?

Welke autokosten u mag aftrekken, hangt af van uw situatie.

Ik bezit de auto privé of ik lease hem privé

Dan is van belang hoeveel kilometers u er privé mee rijdt:

U mag voor de inkomstenbelasting kiezen: houdt u de auto privé of ‘zet u hem op de zaak’? Deze keuze maakt u maar 1 keer per auto. U geeft uw keuze door in de 1e aangifte inkomstenbelasting die u doet nadat u de auto kocht.

Lees wat deze keuze voor u betekent:

Uw auto blijft privébezit

Gebruikt u de auto voor zakelijke ritten, dan mag u € 0,19 per kilometer van uw winst aftrekken.

Uw auto is ondernemingsvermogen

Staat de auto op de balans van uw onderneming, dan mag u de autokosten aftrekken van uw winst. U verrekent uw privégebruik met de autokosten.

De meest voorkomende aftrekbare kosten zijn:

 • verzekeringskosten
 • brandstof
 • onderhoud en reparatie
 • afschrijving
 • als u leaset: leasekosten
 • parkeren, tol, veerboten, wasstraat
 • motorrijtuigenbelasting

De auto staat op mijn onderneming of zij leaset hem

Is de auto ondernemingsvermogen? Dus staat hij op de balans? Dan mag u de autokosten aftrekken van uw winst. U verrekent uw privégebruik met de autokosten.

De meest voorkomende aftrekbare kosten zijn:

 • verzekeringskosten
 • brandstof
 • onderhoud en reparatie
 • afschrijving
 • parkeren, tol, veerboten, wasstraat
 • motorrijtuigenbelasting

En als u de auto leaset, zijn dat:

 • leasekosten
 • parkeren, tol, veerboten, wasstraat en
 • voor zover ze niet  in de leasekosten zijn meegenomen:
  • brandstof
  • verzekeringskosten
  • onderhoud en reparatie
  • afschrijving
En hoe zit het met de btw over de autokosten?

Voor de btw mag u kiezen of u de auto tot uw privébezit of tot uw ondernemingsvermogen rekent. Het maakt daarbij niet  uit welke keuze u voor de inkomstenbelasting hebt gemaakt.

Lees wat deze keuze voor u betekent:

 • U bezit de auto privé of u leaset hem privé
 • U mag de btw aftrekken over de kosten voor gebruik en onderhoud, voor zover u de auto gebruikt voor uw belaste omzet. Maar als u leaset, mogen die kosten niet  in de leasekosten zijn meegenomen.Voor het privégebruik van de auto mag u geen  btw aftrekken. Woon-werkverkeer is privégebruik.
 • Uw onderneming bezit de auto of leaset hem
 • U mag de btw aftrekken over de aanschafkosten, leasekosten, gebruik en onderhoud, voor zover u de auto gebruikt voor uw belaste omzet. Maar als u leaset, mogen de kosten voor gebruik en onderhoud niet  in de leasekosten zijn meegenomen.Voor het privégebruik van de auto mag u geen  btw aftrekken. Woon-werkverkeer is privégebruik.

Wanneer heeft u recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)?

Wel als u voldoet aan de voorwaarden:

 • U bent ondernemer in Nederland.
 • In 1 jaar investeert u een bepaald bedrag in nieuwe of 2e-hands bedrijfsmiddelen. Voor 2017 is dat tussen € 2.300 en € 312.177, voor 2018 tussen € 2.301 en € 314.673. Investeringen van minder dan € 450 mag u niet meetellen.

Let op!

Voor personenauto’s kunt u geen KIA krijgen. Uitzondering hierop zijn personenauto’s die bestemd zijn voor beroepsvervoer. Bijvoorbeeld taxi’s en personenauto’s voor koeriersdiensten. Voor de KIA zijn ook uitgesloten: woonhuizen, grond en goederen die u verhuurt of in het buitenland gebruikt .

Hoe krijg ik de KIA?

De KIA waarop u in een jaar recht hebt, trekt u in uw aangifte inkomstenbelasting over dat jaar af van uw winst. Hierdoor betaalt u minder belasting.

Hoeveel KIA kan ik krijgen?

Dat hangt af van het totaal van uw investeringen in 1 jaar.

In 2017 is de KIA:

Totaal van uw investeringen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2017
niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 56.192 28% van het investeringsbedrag
€ 56.193 t/m € 104.059 € 15.734
€ 104.060 t/m € 312.176 € 15.734 min 7,56% van het investeringsbedrag dat uitkomt boven € 104.059
€ 312.177 en meer 0%

In 2018 is de KIA:

Totaal van uw investeringen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2018
niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 56.642 28% van het investeringsbedrag
€ 56.643 t/m € 104.891 € 15.863
€ 104.892 t/m € 314.673 € 15.863 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 104.891
meer dan € 314.673 0%

Hebt u een bedrijfsmiddel nog niet in gebruik genomen? En ook nog niet helemaal betaald? Dan kunt u voor het bedrijfsmiddel alleen KIA krijgen voor het bedrag dat u betaald hebt.

Let op!

Hebt u recht op btw-aftrek?
Neem dan voor de KIA het investeringsbedrag zonder btw.

Geen recht op btw-aftrek?
Ga dan uit van het investeringsbedrag met btw.

Wanneer heeft u recht op de startersaftrek?

Als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U hebt recht op de zelfstandigenaftrek.
  Weet u dat niet zeker? Lees dan: Wanneer heb ik recht op de zelfstandigenaftrek?
 • U hebt de zelfstandigenaftrek in de afgelopen 5 jaar maximaal 2 keer gebruikt.
 • U was de afgelopen 5 jaar niet elk jaar ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Hoeveel kan ik als starter aftrekken?

In 2017: € 2.123.
In 2018: ook € 2.123.

Hebt u op 1 januari de AOW-leeftijd? Dan is de startersaftrek € 1.062.

Hoe vraag ik de aftrek aan?

Startersaftrek aanvragen is niet nodig. U doet gewoon aangifte inkomstenbelasting.

Op het scherm ‘Ondernemersaftrek’ krijgt u een aantal vragen om te bepalen of u recht hebt op de aftrek. Als dat zo is, wordt de aftrek voor startende ondernemers automatisch afgetrokken van uw winst.

 

bron: belastingdienst

Wanneer heeft u recht op de zelfstandigenaftrek?

Hoeveel is de zelfstandigenaftrek?

In 2017: maximaal € 7.280.
In 2018: ook maximaal € 7.280.

Maar: Maakt u in 2017 of in 2018 minder  winst dan € 7.280? Dan is de zelfstandigenaftrek het bedrag van uw winst. Het restant verrekenen wij voor u in de komende 9 jaar.

Dit geldt niet  als u recht hebt op de startersaftrek. Want dan is de zelfstandigenaftrek € 7.280, óók als uw winst minder is. Weet u niet zeker of u recht hebt op de startersaftrek? Lees dan: Wanneer heb ik recht op de startersaftrek?

Hebt u op 1 januari de AOW-leeftijd? Dan is de zelfstandigenaftrek € 3.640. Of het bedrag van uw winst, als die minder is dan € 3.640.

Niet duidelijk? Een voorbeeld

Op 1 januari 2017 bent u 45 jaar. U hebt géén recht op de startersaftrek. De zelfstandigenaftrek is dan maximaal € 7.280.

Uw winst in 2017 is € 5.000. De aftrek is dus € 5.000.

In 2018 is uw winst € 10.000. De aftrek is dan € 7.280. En ook nog € 2.280: het restant van de zelfstandigenaftrek uit 2016.

In totaal is de aftrek in 2018 dan € 9.560.

Hoe vraag ik de zelfstandigenaftrek aan?

Aanvragen is niet nodig. U doet gewoon aangifte inkomstenbelasting.

Op het scherm ‘Ondernemersaftrek’ krijgt u een aantal vragen om te bepalen of u recht hebt op de aftrek. Als dat zo is, wordt de zelfstandigenaftrek automatisch afgetrokken van uw winst.

Hebt u nog een restant van een vorig jaar dat u kunt verrekenen? Vul dat bedrag dan in op het scherm ‘Ondernemersaftrek’.

 

Bron: belastingdienst

Welke kosten mag u van de winst aftrekken?

Alleen zakelijke kosten. Privé-uitgaven zijn niet aftrekbaar.

Voorbeeld

U huurt een bedrijfsruimte voor uw bedrijf en een woning voor uw gezin. De huurkosten van de bedrijfsruimte zijn aftrekbaar. Die van uw gezinswoning niet.

Sommige kosten zijn zowel zakelijk als privé. Dan mag u alleen het zakelijke deel aftrekken.

Voorbeeld

U hebt een smartphone met een abonnement. U gebruikt uw mobiel privé maar ook voor uw bedrijf. De verhouding privé/zakelijk is 60/40. Dan mag u 40% van de abonnementskosten aftrekken.

Een overzicht van aftrekbare zakelijke kosten vindt u in de tabel

Soort kosten Welk deel van de kosten is aftrekbaar?
Werkruimte thuis 0%, met uitzonderingen. Gebruik ons
Voedsel, drank, genotmiddelen, representatie, congressen,
seminars, studiereizen (inclusief reis- en verblijfkosten), e.d. *1
drempel € 4.500*2
Telefoonabonnement thuis 0%
Zakelijke telefoongesprekken thuis 100%
Algemene literatuur 0%
Vakliteratuur 100%
Werkkleding*3 100%
Kleding (geen werkkleding) 0%
Persoonlijke verzorging 0%
Aktetassen e.d. 100%
Apparatuur en instrumenten die niet
tot het ondernemingsvermogen horen
0%
Verhuizing beperkt
Dubbele huisvesting beperkt
Geldboeten 0%
Auto van de zaak beperkt
Zakelijke kosten eigen auto beperkt
Zakelijke reiskosten openbaar vervoer, taxi en vliegtuig 100%
Vaartuigen voor representatieve doeleinden 0%
 1. Onder de post ‘voedsel’ vallen zakenlunches en -diners (ook de fooien). Denk bij ‘drank’ aan koffie, thee, melk en frisdrank. Bij ‘genotmiddelen’ moet u denken aan onder andere sigaretten en sigaren. Onder ‘representatie’ vallen onder meer de kosten van recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak. Bij deze kosten geldt dat u het deel van het totaalbedrag mag aftrekken dat boven de drempel van € 4.500 uitkomt.
 2.  Voor de kosten van voedsel, drank, genotmiddelen, representatie, congressen, seminars, studiereizen en dergelijke kunt u in plaats van het toepassen van de € 4.500 drempel ook 80% (2017 en 2018) of 73,5% (2016) van deze kosten aftrekken in uw aangifte.
 3. Werkkleding is kleding die u (bijna) uitsluitend kunt dragen in het kader van uw onderneming. Dit moet blijken uit de uiterlijke kenmerken van de kleding (bijvoorbeeld: een uniform of overall). Is de kleding ook geschikt om buiten uw onderneming te dragen? Dan moet de kleding zijn voorzien van een beeldmerk met een oppervlakte van minimaal 70cm2. Het beeldmerk moet verwijzen naar uw onderneming.

 

Mag ik de kosten in 1 keer aftrekken?

Dat hangt ervan af:

 • Is uw aankoop goedkoper dan € 450? Of hebben uw kosten betrekking op 1 jaar?
  Bijvoorbeeld de kosten voor kleine kantoorartikelen en vakliteratuur. En onderhoudskosten van uw auto. Dan trekt u ze in 1 keer af. Dat doet u in het jaar waarin u de kosten had.
 • Is uw aankoop € 450 of duurder én gebruikt u hem langer dan 1 jaar?
  Bijvoorbeeld de aankoop van machines, auto’s en inventaris. Dan trekt u de kosten gespreid af over die jaren. Dat heet afschrijven. Daarbij houdt u ook rekening met de restwaarde  van uw aankoop. Dus met de waarde die bijvoorbeeld uw machine of apparaat nog heeft als u hem niet meer gebruikt voor uw onderneming.

  Voorbeeld

  U koopt een professioneel fototoestel voor € 6.000 en gebruikt dit 5 jaar. Na die tijd is uw fototoestel nog € 1.500 waard. Per jaar trekt u dan af: (€ 6.000 – € 1.500) : 5 = € 900.

Mag ik de kosten aftrekken van vlak vóór de start van mijn onderneming?

Ja, als die kosten maar zakelijk zijn. Bijvoorbeeld voor het verkennen van de markt. Of het inwinnen van advies.

Trek ik de kosten af mét of zónder btw?

Zónder btw, als u de btw aftrekt in uw btw-aangifte.

Mag u de btw niet aftrekken in uw btw-aangifte? Dan trekt u de kosten inclusief btw af in uw aangifte inkomstenbelasting.

Bewaar ik bonnetjes en facturen?

Ja, dat moet u zeker doen. U moet ons kunnen laten zien dat u de kosten echt hebt gemaakt. En dat ze zakelijk zijn.

Bron: belastingdienst