BTW

Ondernemers worden door de belastingdienst aan het werk gezet om de BTW te innen. Particulieren betalen het, ondernemers innen het, de fiscus controleert en de regering geeft uit aan de burgers en zo is de cirkel rond.

Niet iedereen mag BTW verrekenen, daarvoor heeft de belastingdienst regels opgesteld die sterk lijken op de regels voor inkomstenbelasting voor ondernemers. Maar toch net effe anders…

Je kunt ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting, terwijl je voor de BTW niet als ondernemer wordt gezien. Andersom geldt dat ook. Het is dus van belang om te weten hoe de belastingdienst je beoordeelt. De btw administratie is weliswaar lastig maar het kan ook voordelen hebben om BTW-plichtig te zijn.

Wie is btw-plichtig?

U bent btw-plichtig als u voor de btw als ondernemer wordt beschouwd. In de volgende gevallen bent u ondernemer voor de btw:

U oefent zelfstandig een bedrijf of beroep uit. Het maakt niet uit of u wel of niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het is ook niet van belang of u winst maakt

U exploiteert zelfstandig een zaak of hebt een recht om er inkomsten aan te ontlenen. Het gaat hier bijvoorbeeld om een gebouw of een octrooirecht

De rechtsvorm van uw onderneming is niet van belang voor de vraag of u ondernemer bent. De onderneming kan een natuurlijk persoon zijn, een rechtspersoon (bijvoorbeeld een bv, nv of stichting), een maatschap, een vennootschap onder firma, enzovoort. Dit betekent dat bijvoorbeeld een schaakclub of voetbalvereniging ook ondernemer kan zijn.
Uw ondernemingsactiviteiten beginnen met uw eerste ondernemershandeling. U bent dus ondernemer vanaf het moment dat u uw eerste investering in uw onderneming doet, bijvoorbeeld door de aankoop van inventaris.

Zie voor de verschillende BTW tarieven (0%, 6%, 21%) de site van de belastingdienst.

 

Artiesten

Als u artiest bent en u oefent dit beroep zelfstandig uit, dan bent u ondernemer voor de btw. U wordt niet aangemerkt als belast btw-ondernemer als de artiestenregeling voor de loonbelasting op u van toepassing is. Deze goedkeuring geldt alleen voor optredens die in Nederland plaatsvinden. De Belastingdienst verbindt aan de goedkeuring de voorwaarde dat u geen voorbelasting in aftrek brengt of terugvraagt.

De Belastingdienst beschouwt u wel als belast ondernemer voor de btw:

  • vanaf het moment dat u een Verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming of een Verklaring arbeidsrelatie directeur-grootaandeelhouder (loonbelasting) gebruikt

 Waarover moet u btw betalen?

U moet btw betalen over uw omzet. Die omzet bestaat uit vergoedingen die u als ondernemer ontvangt voor zogenaamde prestaties. Prestaties zijn:

De prestaties moeten in Nederland plaatsvinden.

In een aantal gevallen moet u ook btw voldoen, terwijl u geen vergoeding hebt berekend. Dit is het geval bij zogenoemde interne diensten of interne leveringen van goederen. Dit geldt bijvoorbeeld bij privégebruik van goederen die tot het ondernemingsvermogen behoren.

U bent u ook btw verschuldigd over goederen die u invoert uit niet-EU-landen of verwerft uit EU-landen. Soms is niet degene die de goederen levert of de diensten verleent btw verschuldigd, maar degene die de goederen of diensten afneemt. Er geldt dan een verleggingsregeling.

De btw kent verschillende tarieven voor (leveringen van) goederen en voor diensten:

  • het  21%-tarief
  • het 6%-tarief
  • het 0%-tarief (als u zaken doet met het buitenland)

Bepaalde leveringen van goederen en diensten zijn vrijgesteld van btw. Over vrijgestelde prestaties brengt u geen btw in rekening aan uw afnemer, en draagt u ook geen btw af. Daar staat dan wel tegenover dat u de btw die op die vrijgestelde leveringen en diensten drukt, niet mag aftrekken als voorbelasting. Bij vrijgestelde prestaties kan soms sprake zijn van een integratieheffing.

Als u zowel belaste als vrijgestelde prestaties verricht, moet u de voorbelasting die op beide soorten van prestaties drukt evenredig naar gebruik verdelen. Zie voor meer informatie: Aftrek bij belaste en vrijgestelde prestaties.

In bijzondere gevallen wordt de btw niet over uw omzet geheven. Als u bijvoorbeeld gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten verkoopt, kunt u ervoor kiezen om over uw winstmarge btw af te dragen. U maakt dan gebruik van de margeregeling.

  • als u toch btw voor een optreden in rekening brengt. In dat geval wordt dat opgevat als de uiting van de wens om in de btw-heffing te worden betrokken. Vanaf het moment van het in rekening brengen van btw moet u 4 volle kalenderjaren wachten voordat u opnieuw kunt verzoeken om buiten de btw-heffing te blijven

Regelmatig optredende orkesten en popgroepen zijn belaste ondernemers voor de btw, tenzij elk lid van het orkest of de popgroep voor de loonbelasting als artiest wordt beschouwd.

Bent u als artiest in de btw-heffing betrokken, dan moet u btw afdragen over de vergoeding die u in rekening brengt. De vergoeding bestaat in ieder geval uit de gage, de onkostenvergoeding, de ingehouden loonbelasting, de sociale premies en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.

Let op!

Van een musicus die voor de btw wordt belast, hoeven de inkomsten die hij geniet als tijdelijk invaller (bij voorbeeld in een symfonieorkest) niet in de btw-heffing te worden betrokken. Een voorwaarde hierbij is dat zijn feitelijke positie in het orkest geheel gelijk is aan die van de vaste leden.

 nevenwerkzaamheden

Als u naast uw eigenlijke ondernemersactiviteiten nevenwerkzaamheden verricht, is het de vraag of deze belast zijn.
Ten aanzien van de nevenwerkzaamheden gelden de volgende mogelijkheden:

  • als de werkzaamheden verband houden met uw onderneming, vallen ze binnen uw (eigenlijke) ondernemerschap en zijn belast
  • als de werkzaamheden geen verband houden met uw onderneming, zijn ze belast als ze voor u een apart bedrijf vormen
  • in de overige gevallen verricht u de werkzaamheden als particulier en zijn uw nevenwerkzaamheden onbelast

Gebruik van deze site betekent dat u onze algemene voorwaarden accepteert.
Copyright © 2014 Publimix | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring

Betaalmethodes