Waarom investeren inversteerders en waarvoor?

Economie is gebaseerd op vertrouwen. Ook financiering heeft alles met vertrouwen te maken. Financiers, of het nu familie is, de bank of een investeringsmaatschappij moeten u en uw plannen vertrouwen. Zonder vertrouwen geen geld. Uw taak is om het vertrouwen te winnen. Met een goed plan of beter nog, klinkende in het verleden behaalde resultaten.

Succes in zaken heeft niet alleen met geld te maken. In het BBC programma “Dragons Den” beoordelen professionele financiers mensen die hun bedrijfsidee presenteren. Als de financiers overtuigd zijn van de kwaliteit van de ondernemer en het plan willen ze investeren. Wat veel starters zich niet realiseren is dat de netwerken en de marketingkracht van deze investeerders veel meer waard zijn   is dan het geld dat ze investeren. Financiering gaat wat dat betreft niet alleen over geldelijk kapitaal maar ook over kennis, marketingkracht en distributiekracht. Zoek dus niet alleen naar ondersteuning of financieel gebied maar kijk ook eens of uw (groei) plannen op een andere manier gesteund kunnen worden.

Onderzoek, zaaikapitaal

Bij de meeste bedrijven kost deze fase weinig geld maar veel denk,- en rekenvermogen, maar soms kost het veel geld voordat u zeker weet of een idee geschikt is om uit te voeren.   Voordat u een bedrijf start is het handig om te onderzoeken of uw plannen haalbaar zijn. Marktonderzoek of onderzoek naar de productiemogelijkheden of de mogelijke distributiekanalen van uw product of dienst horen daar ook bij. Soms is er ook veel geld nodig om patentaanvragen te financieren.

1. Starten van een bedrijf

Bij de start van een bedrijf is er altijd geld nodig. Geld voor gereedschap, grondstoffen, huur. Of domweg geld dat de ondernemer nodig heeft om van te leven. Het geld dat een starter nodig heeft hangt van verschillende factoren af. Maar het basisprincipe bij starten blijft altijd gelijk; ‘geleend geld is duur geld en eigen geld is goedkoop geld’. Als je kunt starten met eigen middelen heb je een grote voorsprong op bedrijven die afhankelijk zijn van anderen.

Bij de start van een bedrijf zijn er verborgen deze kosten zijn ondermeer;

Voorfinanciering BTW (U betaalt btw over uw inkopen, u krijgt dit geld pas na een kwartaal of een jaar terug.)

Voorfinanciering van debiteuren (Als u op rekening levert duurt het vaak 30-60 dagen voordat u het geld binnenheeft. Voor een ondernemer betekent dat er een ‘buffervoorraad geld’ van 2 maanden nodig is.)

Waarborgsommen (zoals borg voor de huur)

Oprichtingskosten (zoals notariskosten of de inschrijving bij de  Kamer van Koophandel)

Bovenstaande kosten zijn kosten waarvoor u over het algemeen geen financiering krijgt, het zijn immers kosten waar weinig of niets tegenover staat. Bij deze kosten bent u aangewezen op spaargeld of op een familielening.

Naast de oprichtingskosten heeft u gereedschap, grondstoffen en andere zaken nodig. Ook hier geldt, alles wat u zelf in kunt brengen is meegenomen. Computerapparatuur, kantoorinrichting en een vervoermiddel zijn meestal al aanwezig en te gebruiken bij de start. Ook voor grondstoffen en handelswaar heeft u geld nodig.

Ga er de start van een dienstverlenend bedrijf van uit dat u minstens voor drie maanden aan reserves moet hebben om huur gas licht water eten, kleding verzekeringen en dergelijke te betalen. Hoeveel dat precies is, is makkelijk te bepalen. Als u in loondienst werkt ga dan uit van het bedrag dat u toen maandelijks nodig verdiende of reken uit hoeveel u echt nodig heeft.

2. aankoop bedrijf

Het kopen van een bestaand bedrijf vergroot uw startkansen. Daarnaast kan aankoop van een ander bedrijf voor gevestigde ondernemers ook voordelen hebben. Je kunt een kwakkelend bedrijf overnemen dat met wat moeite weer succesvol kan worden. Of je koopt een mogelijke concurrent op (kijk naar Microsoft) of je koopt technologie, klanten, een distributienetwerk, een goede automatisering of gewoon een mooi bedrijf. Starten of groeien via de aankoop van een bestaand bedrijf kan veel voordelen hebben.

Een veel voorkomende vorm bij de aankoop van een bedrijf is de management buy-out. Hierbij neemt iemand van het personeel het bedrijf over van de directeur eigenaar. Door managers te laten participeren in het kapitaal van een onderneming neemt ook hun betrokkenheid toe. Een management buy-out draagt dan bij aan de continuïteit van een onderneming. Banken bieden hiervoor diverse financieringsvormen aan.

Een aandeel in de onderneming

Bij een management buy-out neemt het zittende management een aandeel in het aandelenkapitaal van de onderneming. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als u zelf manager bent en u weet dat de aandeelhouder van uw onderneming het bedrijf binnenkort zal verkopen. Of als u aandeelhouder bent en u in het huidige management een prima kandidaat ziet om het stokje van u over te nemen.

Risicodragend vermogen

Meestal heeft het management te weinig geld om het volledige bedrijf over te nemen. Vaak wordt dit tekort aangevuld met risicodragend vermogen van een participatiemaatschappij en een financiering van een bank. Deze financieringen zijn vaak leveraged: ze zorgen voor een hefboomeffect (‘leverage’) op de eigen investeringen van het management.

uitbreiding bestaand bedrijf

Bedrijfsuitbreiding kent een aantal verschillende vormen. Er kan sprake zijn van uitbreiding in de vorm van gebouwen of machines, of er kan uitbreiding zijn in de vorm van nieuwe vestigingen of exportplannen. Elk van deze uitbreidingsvormen kent zijn eigen financieringsvormen.

Wat kost groei?

Personeelsuitbreiding kost geld. Ook snelle groei kost veel geld, snelle groeiers hebben veel geld nodig maar hebben juist de grootste problemen om geld te kunnen lenen. Waarom?

De eerste reden is eenvoudig, de solvabiliteit neemt af als er veel wordt geleend. En solvabiliteit is nu juist een graadmeter voor banken om te financieren. (zie hoofdstuk 3)

Ook het risico wordt groter en veel financiers willen het risico juist verkleinen. Aan wie zal de bank het geld van de spaarders eerder lenen? Aan een bedrijf met weinig afbreukrisico of aan een bedrijf waarbij het risico groot is dat er problemen ontstaan? Ook een bank kan zijn geld maar eenmaal uitlenen.

productontwikkeling

Productontwikkeling is een apart verhaal. Veel bedrijven zien ontwikkelingskosten als een vast gegeven er gaat een percentage van de winst naar ontwikkeling. Bedrijven in de medische sector, in de techniek of in de software-ontwikkeling kennen hoge ontwikkelingskosten. Soms staat er tegenover de kosten van research en development geen inkomsten. Dat veelbelovende medicijn waarin miljoenen aan kosten zijn gestoken heeft misschien vreselijke bijwerkingen en komt nooit op de markt.

risicospreiding

Het kan zijn dat u voor een bepaalde investering wel het geld hebt maar niet het volledige risico wilt nemen. Soms kan samenwerking met een andere partij uitkomst bieden. Maar niet iedereen zal willen samenwerken met een mogelijke concurrent of misschien is de dienst of het product zo uniek dat er geen andere bedrijven zijn waarmee u de investering durft te delen. In die gevallen kan een investeerder van risicokapitaal uitkomst bieden. Maar let wel hoe groter het risico, hoe hoger de prijs die u betaalt.

 aankoop bedrijfsonroerend goed

Stel u heeft opslagruimte nodig maar u wilt het niet huren. U heeft onvoldoende geld om een pand te kopen. Of u besteedt uw eigen geld liever aan andere investeringen. In die gevallen kan een bedrijfshypotheek handig zijn, de rente die u betaalt is aftrekbaar van de winst, u kunt afschrijven op uw onroerend goed en uw bezit neemt toe. Een bedrijfshypotheek voor onroerend goed is ook vrij makkelijk te krijgen, er is immers een zekerheid (het pand) voor de bank.

aankoop machines

Sommige machines zijn kostbaar. Machines heeft u bijvoorbeeld nodig om uw productiecapaciteit te verhogen. Het is lastig om te voorspellen of u de machine volgend jaar of over twee jaar nog steeds nodig heeft. ““de bank kan dat nog moeilijker voorspellen. Investeringen voor capaciteitsuitbreiding vanwege een overvolle orderportefuille zijn daardoor extra moeilijk. In volgende hoofdstukken staan verschillende oplossingen zoals leningen of leaseconstructies.

franchise fee

Francise fee is het geld dat u nodig heeft om aan een franchise formule mee te mogen doen. Sommige franchiseorganisaties vragen eigen geld van de deelnemende ondernemers, andere organisaties regelen ook de financiering voor u. Ook hier geldt meestal, hoe meer u zelf inbrengt hoe meer vrijheid van ondernemen u heeft.

Reacties zijn gesloten.