Veel schijn zelfstandigen

Zo’n 10 tot 13% van alle zelfstandigen zonder personeel zou in aanmerking komen voor een vaste baan als het kabinet het aangekondigde beleid voor zzp’ers uitvoert. Het gaat om een groep die in 2017 zo’n 75.000 tot 100.000 mensen bedroeg. Dat blijkt uit een studie die het economisch onderzoeksbureau SEO heeft uitgevoerd voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De studie is bedoeld om het kabinet meer inzicht te geven in de samenstelling van het Nederlandse leger van zzp’ers. In het regeerakkoord staat dat het kabinet een nieuwe wet gaat maken die enerzijds echte zelfstandigen meer zekerheid biedt over hun status, en anderzijds schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt voorkomt.

Schijnzelfstandigen

Zelfstandigen die een uurtarief krijgen van minder dan € 18, en die een langer durende relatie hebben met een opdrachtgever, zouden volgens het regeerakkoord eigenlijk een vaste arbeidsovereenkomst moeten krijgen. Het kabinet beschouwt hen als schijnzelfstandigen. Zelfstandigen met een hoog uurtarief van € 75 of meer zouden juist in hun status als zzp’er bevestigd moeten worden door een opt out voor de loonbelasting en werknemersverzekeringen.

Het kabinet probeert dus met zijn aanpak de zzp’ers niet op één hoop te gooien, maar onderscheid te maken. Onderzoeksbureau SEO heeft met behulp van een grote enquête meer inzicht proberen te krijgen in de samenstelling en de karakteristieken van de groep zelfstandigen. Het gaat daarbij om zzp’ers die voor een zakelijke opdrachtgever werken, waarvan er in Nederland ongeveer een miljoen zijn. De overige 200.000 zelfstandigen werken voor particuliere opdrachtgevers.

Lage uurlonen

De zzp’ers met uurtarieven tot € 18 werken vaak in sectoren waar ook lage uurlonen worden betaald. Het gaat om post en koeriers, personenvervoer, gezondheidszorg, beveiliging en opsporing en logiesverstrekking. Tien procent van de werknemers die in deze sectoren werkt heeft een uurloon dat lager ligt dan € 15. Het aantal zelfstandigen in deze sectoren waarvoor dat ook geldt ligt hoger, namelijk zo’n 16%.

De groep zelfstandigen die meer dan € 75 per uur verdiend bedraagt zo’n 20% van de totale groep. In 2017 waren dat zo’n 150.000 mensen. Zij zouden onder de nieuwe wet dus in aanmerking komen voor de opt out voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen. Het betreft vaker dan gemiddeld hoger en academisch opgeleide zzp’ers. Zij verrichten doorgaans specialistische werkzaamheden voor steeds wisselende opdrachtgevers.

Het aantal werknemers met een vaste baan dat meer dan € 75 per uur verdient bedraagt slechts 2% van het totaal. Het aantal zzp’ers in deze categorie ligt veel hoger, namelijk 22% van het totaal. Bron FD.

Reacties zijn gesloten.