Uurtarieven stijgen

In het derde kwartaal van 2018 zijn de cao-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) met 2,2 procenttoegenomen. Dat is de grootste stijging na 2009. De adviestarieven van de Prijzen & Tarievengids zijn deels gekoppeld aan de CAO lonen. Dat betekent dat de uurtarieven voor freelancers en ZZP’ers ook zullen stijgen.

De contractuele loonkosten (cao-lonen en werkgeverspremies) stegen met 2,3 procent in het derde kwartaal van 2018. Sinds het begin van 2016 ligt de stijging van de contractuele loonkosten weer boven die van de cao-lonen.

In 2018 komt dit door de verhoging van de werkgeversheffing voor de Zorgverzekeringswet en doordat de werkgevers meer bijdragen aan WAO-en WW-premies. Bij de overheid kwam dit ook door de gestegen werkgeversbijdrage in pensioenpremies (ABP).

Van alle drie de sectoren stegen bij de sector overheid de lonen in het derde kwartaal van 2018 het meest met 2,9 procent. De loonstijging bij de particuliere bedrijven en de gesubsidieerde sector was in het derde kwartaal respectievelijk 2,1 en 1,5 procent.

Het voorlopige cijfer over het derde kwartaal van 2018 is gebaseerd op 88 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd. Ongeveer 8 van elke 10 werknemers vallen onder een cao.

Bron CBS.

Reacties zijn gesloten.