De IRO (Starten vanuit Wajong, WIA, WAO, WAZ of Ziektewet)

IRO staat voor individuele reïntegratie overeenkomst. Mensen die vanuit werkloosheid of een arbeidshandicap weer toe zijn aan een nieuwe invulling van hun toekomst, kiezen daarbij soms voor de mogelijkheid een eigen bedrijf te beginnen. In veel gevallen is dat ook een heel goede optie, omdat juist het door u zelf opgezette eigen bedrijf goed kan aansluiten bij uw kwaliteiten en mogelijkheden. Kijk op de website van het UWV om te zien of u voldoet aan de rgeleing en welke adviseurs er in uw regio zijn.

Vervolgens maakt u een afspraak bij het Centrum voor Werk en Inkomen voor een re-integratieadvies. Zonder dit re-integratieadvies zal de UWV uw IRO-aanvraag niet in behandeling nemen. U kunt daarna naar een bedrijf dat u met starten kan helpen. U maakt een afspraak met een bedrijfsadviseur en kijkt of uw plan reëel is en of het bedrijf u de ondersteuning kan bieden die u nodig heeft. Het starterbedrijf helpt u verder met uw IRO-aanvraag en het schrijven van het trajectplan. In het trajectplan worden de noodzakelijke trainingen en adviesgesprekken opgenomen die u nodig heeft voor de start van uw bedrijf. Het traject moet u in maximaal 2 jaar succesvol kunnen afronden en het doel is dat u na die tijd uitkeringsonafhankelijk wordt. De UWV beoordeelt uw aanvraag en trajectplan.

Het Starterstraject
De bedrijven die u kunnen helpen combineren hun kennis van het ondernemerschap met de ervaring in het begeleiden van mensen bij de start van hun bedrijf. Dit gaat meestal in de vorm van een traject, een gerichte combinatie van individuele begeleiding, scholing en zelfwerkzaamheid waarbij stapsgewijs wordt gewerkt aan het onderzoeken en realiseren van uw bedrijfsidee. Het maken van een ondernemingsplan is daarbij een belangrijk onderdeel.

Reacties zijn gesloten.