BV of eenmanszaak?

Na de eenmanszaak is de bv de meest gekozen rechtsvorm door ondernemers. De meeste ondernemers kiezen ervoor om een eenmanszaak op te richten. Voor Zzp’ers zijn er twee redenen om geen eenmanszaak op te richten maar een bv.

BV: geen persoonlijke aansprakelijkheid en (bij hoge winst) en belastingvoordeel

Geen persoonlijke aansprakelijkheid
Kiest u een eenmanszaak of bv? Een eenmanszaak is een natuurlijk persoon en dat houdt in dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen privé en zakelijk vermogen.
Met andere woorden: bij deze rechtsvorm bent u als zzp’er persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf. Gaat uw bedrijf failliet, dan gaat u ook failliet. In het slechtste geval bent u gedwongen uw huis te verkopen.

De bv kent een andere rechtsvorm: het is geen natuurlijk persoon, maar een rechtspersoon. Dat betekent dat u in principe niet aansprakelijk bent voor de schulden van uw bv en dat u privé niet opdraait voor een faillissement.
(Tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Nalatigheid of fraude.)

Belastingvoordeel
Zzp’ers die een hoge winst maken, komen vanzelf voor de vraag te staan: wat is fiscaal het gunstigst: een eenmanszaak of bv? Met andere woorden: wanneer is een bv fiscaal voordeliger ten opzichte van een eenmanszaak?
Het omslagpunt ligt ergens rond een jaarwinst van 150.000 euro of meer.

Ondernemers die een kleine winst behalen, zijn dus fiscaal gunstiger uit met een eenmanszaak dan met een bv.

Bij een eenmanszaak kom u namelijk in aanmerking voor diverse fiscale aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB-winstvrijstelling. Als u niet veel winst maakt, heb je door deze aftrekposten veel belastingvoordeel.

Wie grote winsten behaalt, heeft relatief weinig aan deze aftrekposten. U zit al in het hoogste belastingtarief en de aftrekposten brengen u niet een schaal lager.

Dan bent u op een bepaald punt (circa 150.000 euro winst) fiscaal beter af met een bv. Het standaard lagere tarief van de vennootschapsbelasting weegt dan meer op tegen de aftrekposten van een eenmanszaak en de trapsgewijs stijgende inkomstenbelasting.

Een bv betaalt vennootschapsbelasting over de winst. Deze belasting bedraag 20% tot een winst van 200.000 euro. Bij een winst groter dan 200.000 euro, wordt dat 25% over de winst.

Plannen nieuw kabinet
Voor winsten tot € 200.000 gaat de vennootschapsbelasting in stappen omlaag van 20% naar 16%. Daarboven gaat de winstbelasting van 25% naar 21%. De aangekondigde verlenging van de eerste tariefschijf van € 200.000 naar € 250.000 wordt teruggedraaid. De eerste stappen van de plannen gaan per 1 januari 2019 in.

Directeur-grootaandeelhouder (dga)
Als u een bv opricht, is het kapitaal verdeeld in aandelen (hierover wordt dividend uitgekeerd) en zijn er twee verplichte organen: het bestuur en de aandeelhouders.
De aandeelhouders hebben de hoogste macht in een bv. De bestuurders hebben de dagelijkse leiding in het bedrijf, de aandeelhouders bepalen de richting van het bedrijf.

Als een zzp’er een bv opricht, is de bestuurder de enige aandeelhouder en daardoor directeur én grootaandeelhouder ineen. (Directeur groot aandeelhouder dga).

Salaris dga
Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in dienst bij uw bv en bent u verplicht uzelf loon uit te betalen. Dit moet een gebruikelijk salaris zijn (de gebruikelijk-loonregeling), waaraan jaarlijks door de Belastingdienst een minimum wordt gesteld. Het jaarsalaris voor een dga in 2018 is minimaal 45.000 euro.

Deze regel is in het leven geroepen om te voorkomen dat een dga zichzelf een laag loon uitkeert om belastingvoordeel via een dividenduitkering te verkrijgen. (Voor startups geldt een uitzondering, bestuurders van start-ups mogen drie jaar lang een minimumloon ontvangen.)

Het salaris van een dga bestaat namelijk uit loon en dividend. Je betaalt inkomstenbelasting over het loon en eventueel belasting over het dividend. Omdat het uitkeren van dividend belastingtechnisch gunstiger is, is het relatief duur om salaris op te nemen.

Het loon valt onder de inkomstenbelasting, terwijl de dividendbelasting 15% bedraagt en de vennootschapsbelasting 20%.

Reacties zijn gesloten.