Welke kosten mag u van de winst aftrekken?

Alleen zakelijke kosten. Privé-uitgaven zijn niet aftrekbaar.

Voorbeeld