Wanneer heeft u recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)?

Wel als u voldoet aan de voorwaarden:

  • U bent ondernemer in Nederland.
  • In 1 jaar investeert u een bepaald bedrag in nieuwe of 2e-hands bedrijfsmiddelen. Voor 2017 is dat tussen € 2.300 en € 312.177, voor 2018 tussen € 2.301 en € 314.673. Investeringen van minder dan € 450 mag u niet meetellen.

Let op!

Voor personenauto’s kunt u geen KIA krijgen. Uitzondering hierop zijn personenauto’s die bestemd zijn voor beroepsvervoer. Bijvoorbeeld taxi’s en personenauto’s voor koeriersdiensten. Voor de KIA zijn ook uitgesloten: woonhuizen, grond en goederen die u verhuurt of in het buitenland gebruikt .

Hoe krijg ik de KIA?

De KIA waarop u in een jaar recht hebt, trekt u in uw aangifte inkomstenbelasting over dat jaar af van uw winst. Hierdoor betaalt u minder belasting.

Hoeveel KIA kan ik krijgen?

Dat hangt af van het totaal van uw investeringen in 1 jaar.

In 2017 is de KIA:

Totaal van uw investeringen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2017
niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 56.192 28% van het investeringsbedrag
€ 56.193 t/m € 104.059 € 15.734
€ 104.060 t/m € 312.176 € 15.734 min 7,56% van het investeringsbedrag dat uitkomt boven € 104.059
€ 312.177 en meer 0%

In 2018 is de KIA:

Totaal van uw investeringen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2018
niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 56.642 28% van het investeringsbedrag
€ 56.643 t/m € 104.891 € 15.863
€ 104.892 t/m € 314.673 € 15.863 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 104.891
meer dan € 314.673 0%

Hebt u een bedrijfsmiddel nog niet in gebruik genomen? En ook nog niet helemaal betaald? Dan kunt u voor het bedrijfsmiddel alleen KIA krijgen voor het bedrag dat u betaald hebt.

Let op!

Hebt u recht op btw-aftrek?
Neem dan voor de KIA het investeringsbedrag zonder btw.

Geen recht op btw-aftrek?
Ga dan uit van het investeringsbedrag met btw.