Het urencriterium

Als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • U besteedt in een kalenderjaar 1.225 uur of meer aan uw bedrijf.
    U moet óók aan deze voorwaarde voldoen als u uw bedrijf in de loop van het jaar start of stopt.
  • U besteedt meer tijd aan uw bedrijf dan aan ander werk. Bijvoorbeeld als u ook in loondienst werkt. Was u de laatste 5 jaar 1 of meer jaren geen  ondernemer? Dan geldt deze voorwaarde niet.

Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

Alle uren die u besteedt aan uw bedrijf. Dus ook bijvoorbeeld uw reistijd en tijd om uw administratie te doen of uw website te onderhouden.