Financiering van uw plan

Geld(t) voor ondernemen

Bedrijfsfinanciering

Hoe komt u aan geld om een bedrijf te starten, te kopen of om uw bestaande bedrijf uit te breiden. Onze handelende voorouders wisten het al, ‘de kost gaat voor de baat uit’. Als je geld wilt verdienen zul je vaak eerst geld uit moeten geven. Hoe betaalt u uw bedrijfsplannen? Welke leenvormen, subsidies of andere financieringsvormen zijn er mogelijk? Kortom hoe komt u aan (start)kapitaal?

Twee zaken zijn duidelijk:
  1. Als het risico van de financiering groot is en daar minder zekerheden tegenover staan worden ook de kosten hoger. Daarnaast zal bij een hoog risico uw zeggenschap kleiner worden. Uzelf bent nog wel de baas maar de bank en de aandeelhouders willen ook wat te zeggen hebben.
  2. Economie is gebaseerd op vertrouwen. Ook financiering heeft alles met vertrouwen te maken. Financiers, of het nu familie is, de bank of een investeringsmaatschappij moeten u en uw plannen vertrouwen. Zonder vertrouwen geen geld. Uw taak is om het vertrouwen te winnen. Met een goed plan of beter nog, klinkende in het verleden behaalde resultaten.

Succes in zaken heeft niet alleen met geld te maken. In het BBC programma “Dragons Den” beoordelen professionele financiers mensen die hun bedrijfsidee presenteren. Als de financiers overtuigd zijn van de kwaliteit van de ondernemer en het plan willen ze investeren. Wat veel starters zich niet realiseren is dat de netwerken en de marketingkracht van deze investeerders veel meer waard zijn   is dan het geld dat ze investeren. Financiering gaat wat dat betreft niet alleen over geldelijk kapitaal maar ook over kennis, marketingkracht en distributiekracht. Zoek dus niet alleen naar ondersteuning of financieel gebied maar kijk ook eens of uw (groei) plannen op een andere manier gesteund kunnen worden.

Soorten financiers

Soorten vermogen

De mogelijke financiers

Er zijn verschillende redenen waarom u geld nodig kunt hebben. Bij de start van een bedrijf zult u bijna altijd geld nodig hebben, al was het maar om de eerste maanden voordat de klanten gaan betalen door te komen. Maar er zijn ook andere momenten waarop geld nodig is. De Nederlandse vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) hanteert de volgende stadia van een bedrijf.

Seed

Financiering voor onderzoek, bepaling en ontwikkeling van het initieel concept voordat de start-up fase wordt bereikt. Ook wel genoemd: zaaikapitaal.

Start

Financiering voor productontwikkeling en initiële marketingactiviteiten van startende ondernemingen. Ook wel genoemd: early stage.

Expansie

Financiering voor het verder commercialiseren van productie en verkoop bij ondernemingen die hun productontwikkeling voltooid hebben, maar nog geen winst genereren. Ook wel groeifinanciering of tweede fase financiering genoemd. Brugfinanciering ofwel pre-IPO financiering zijn onder deze categorie geplaatst.

MBO/MBI (bedrijfsovername)

Financiering van overnames waarbij een deel van de aandelen geplaatst wordt bij het zittende management (management buy-out) of bij nieuw management (buy-in). Als een participatiemaatschappij investeert in volwassen bedrijven wordt deze categorie weergegeven.

Herstructurering

Investering in een bedrijf dat weinig of geen winst maakt en waarvan de continuïteit zonder extern vermogen niet is gewaarborgd. Door middel van reorganisatie kan de onderneming weer levensvatbaar worden. Ook wel turn-around of doorstart genoemd.