Verborgen kosten bij de start van een bedrijf

Bij de start van een bedrijf is er altijd geld nodig. Geld voor gereedschap, grondstoffen, huur. Of domweg geld dat de ondernemer nodig heeft om van te leven. Het geld dat een starter nodig heeft hangt van verschillende factoren af. Maar het basisprincipe bij starten blijft altijd gelijk; ‘geleend geld is duur geld en eigen geld is goedkoop geld’. Als je kunt starten met eigen middelen heb je een grote voorsprong op bedrijven die afhankelijk zijn van anderen
Bij de start van een bedrijf zijn er verborgen deze kosten zijn ondermeer;

  • Voorfinanciering BTW (U betaalt btw over uw inkopen, u krijgt dit geld pas na een kwartaal of een jaar terug.)
  • Voorfinanciering van debiteuren (Als u op rekening levert duurt het vaak 30-60 dagen voordat u het geld binnenheeft. Voor een ondernemer betekent dat er een ‘buffervoorraad geld’ van 2 maanden nodig is.)
  • Waarborgsommen (zoals borg voor de huur)
  • Oprichtingskosten (zoals notariskosten of de inschrijving bij de  Kamer van Koophandel)

Bovenstaande kosten zijn kosten waarvoor u over het algemeen geen financiering krijgt, het zijn immers kosten waar weinig of niets tegenover staat. Bij deze kosten bent u aangewezen op spaargeld of op een familielening.

Naast de oprichtingskosten heeft u gereedschap, grondstoffen en andere zaken nodig. Ook hier geldt, alles wat u zelf in kunt brengen is meegenomen. Computerapparatuur, kantoorinrichting en een vervoermiddel zijn meestal al aanwezig en te gebruiken bij de start. Ook voor grondstoffen en handelswaar heeft u geld nodig.

Ga er de start van een dienstverlenend bedrijf van uit dat u minstens voor drie maanden aan reserves moet hebben om huur gas licht water eten, kleding verzekeringen en dergelijke te betalen. Hoeveel dat precies is, is makkelijk te bepalen. Als u in loondienst werkt ga dan uit van het bedrag dat u toen maandelijks nodig verdiende of reken uit hoeveel u echt nodig heeft.